RTG cyfrowy

Rentgen Cyfrowy

Jednym z podstawowych badań we współczesnej stomatologii jest badanie rentgenowskie. Zdjęcia RTG są niezbędne podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), w ortodoncji, w chorobach przyzębia, w zabiegach chirurgicznych, podczas implantacji, w stomatologii dziecięcej. Potrzeba coraz doskonalszej diagnostyki stanów patologicznych (chorobowych) i zredukowanie do minimum dawki promieniowania doprowadziły do rozwoju i zastosowania nowoczesnych systemów obrazowania radiografii cyfrowej, zamiast tradycyjnych zdjęć RTG.

Najważniejszą zaletą tych systemów jest zmniejszenie o 80-90 % dawki promieniowania (m.in. dzięki zastąpieniu filmu rtg przez najwyższej czułości czujnik). Po wykonaniu badania obraz danej okolicy pojawia się na ekranie w około 0,2-5 s. Jest on dynamiczny tzn. może być zmieniony (przekształcony) przez odpowiednie funkcje tj.:

  • powiększenie lub pomniejszenie (całości bądź wycinka obrazu, co umożliwia uchwycenie niewielkich zmian bez użycia przyrządów powiększających),
  • regulacja kontrastu i jasności (przez zmianę sposobu skali szarości umożliwia zwiększenie różnic w szarości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą obszarami),
  • funkcja negatyw-pozytyw,
  • funkcja pseudokoloru (zamiana palety szarości na paletę kolorów),

Pomiary liniowe

Istnieje również możliwość dokonywania pomiarów: liniowych z dokładnością do 0,1 mm (np. długości kanału korzeniowego), kątowych, pola powierzchni, gęstości.

Zastosowanie ww funkcji pozwala na odpowiednie wyregulowanie obrazu, dzięki czemu ocena jest bardziej subiektywna, a przez to bardziej precyzyjna. Zapobiega to też np. konieczności powtórzenia zdjęcia.

Archiwizacja danych

W radiografii cyfrowej niezmiernie istotna jest też archiwizacja danych, co umożliwia stałe monitorowanie podczas i po zakończeniu leczenia, a także dostęp do tych danych w każdej chwili, np. na życzenie pacjenta.

Serdecznie zapraszamy do naszej przychodni w Łodzi przy ulicy Rojnej 25.

RADIOWIZJOGRAFIA - ZDJĘCIA RTG